top of page

Executive Contributors at Brainz Magazine are handpicked and invited to contribute because of their knowledge and valuable insight within their area of expertise.

Christine Nord

Executive Contributor

Karriärcoach

Christine Nord

Karriärcoach

Christine Nord är karriärcoach och driver företaget Career Clarity, där hon hjälper individer att skapa hållbara och meningsfulla karriärer. Christine har en bakgrund inom HR och rekrytering och har jobbat med individers utveckling i arbetslivet de senaste 10 åren. Efter att hon själv drabbats av utbrändhet valde hon att lämna sin anställning som konsultchef för att vidareutbilda sig inom coaching och påbörja sin resa till en mer hållbar karriär. Detta är något som hon nu inspirerar andra till genom individuell coaching, föreläsningar, workshops och artiklar.

All articles

Copy of Certificate of Honor (1).png

CREA Global Awards presented to

Christine Nord

Karriärcoach

The CREA Global Awards is proudly presented to the honoree by the Brainz Magazine Selection Committee, in recognition for their creative and innovative ideas, adaptability in business, or for their contributions to sustainability and mental health projects.

Caroline Winkvist

Editor-In-Chief

Daniel Ålund

Selection Committee

Copy of Certificate of Honor (1).png

Brainz 500 Global Awards presented to

Christine Nord

Karriärcoach

Brainz 500 Global Awards is proudly presented to the honoree by the Brainz Magazine Selection Committee, in recognition of their entrepreneurial success, achievements, and dedication to helping others.

Caroline Winkvist

Editor-In-Chief

Fredrik Elfqvist

Selection Committee

Executive Contributors at Brainz Magazine are handpicked and invited to contribute because of their knowledge and valuable insight within their area of expertise.

bottom of page