top of page

Executive Contributor Brainz Magazine

Executive Contributors at Brainz Magazine are handpicked and invited to contribute because of their knowledge and valuable insight within their area of expertise. Read exclusive articles from influential leaders, top entrepreneurs, expert coaches and industry leaders within the topics of mindset, business, leadership and lifestyle.

Executive Contributor Brainz Magazine

Christine Nord

Karriärcoach

Christine Nord är karriärcoach och driver företaget Career Clarity, där hon hjälper individer att skapa hållbara och meningsfulla karriärer. Christine har en bakgrund inom HR och rekrytering och har jobbat med individers utveckling i arbetslivet de senaste 10 åren. Efter att hon själv drabbats av utbrändhet valde hon att lämna sin anställning som konsultchef för att vidareutbilda sig inom coaching och påbörja sin resa till en mer hållbar karriär. Detta är något som hon nu inspirerar andra till genom individuell coaching, föreläsningar, workshops och artiklar.

Christine Nord

My recent articles

bottom of page